تبلیغات
I Love Learning - چند اصطلاح پر کاربرد
تاریخ:سه شنبه 1 شهریور 1390-03:59 ب.ظ

نویسنده :GreenBoy Me

چند اصطلاح پر کاربرد

lives
 جانها

 Lives in every room
در تمام اتاقها زندگی می کند

living
 زنده

 loaf
 قرص-تکه

 loaves
قرص های نان

 Lobe of the liver
 جگر گوشه

 local _call
 تلفن بین شهری

long
دراز

 Long ago
 خیلی پیش

 long story short
 خلاصه اش كنم ( وقتی می گیم بذار خلاصه بهت بگم..! )

 long time no see
 مشتاق دیدار-پارسال دوست امسال اشنا

 Long time, no see
 کم پیدا!-پارسال دوست ، امسال آشنا!

 long to be children again
 حسرت دوران کودکی را می خورند

 long_distance call
 تلفن راه دور

 Longer is the best sauce
 آدم گرسنه سنگ هم میخورد

 Look after
 نگهداری كردن – مراقبت كردن

 Look as if he has seen a ghost
مثل اینکه جن دیده

 Look at the strainer that tells the skimmer: You have three holes
آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داری

Look at your future with HOPE
 به آینده ات با امید نگاه کن

 Look at your now with pathetic
 به حال با رقت و دلسوزی نگاه کن

 Look at your past by forgiveness
 به گذشته با گذشت نگاه کن

 look before leap
 بی گدار به آب نزن.

look daggers at someone
 چشم غره رفتن

 look down on
 با تحقیر نگاه كردن