تبلیغات
I Love Learning - اصطلاح
تاریخ:سه شنبه 1 شهریور 1390-04:09 ب.ظ

نویسنده :GreenBoy Me

اصطلاح

6102) Just wanna be your lover
6103) فقط می خوام كه معشوق تو باشم

6104) ke a drowned rat
6105) مثل موش اب کشیده

6106) keep
6107) مواظب باش-ادامه دادن

6108) keep a civil tonge in your head
6109) حرف دهانت را بفهم

6110) keep a record of
6111) ثبت کردن

6112) keep abreast of
6113) به روز بودن، از آخرین تحولات نسبت به چیزی خبر داشتن.

6114) Keep accounts
6115) حساب داری

6116) Keep an eye open on something
6117) مراقب چیزی بودن

6118) Keep back
6119) جلو نیا

6120) Keep in the picture
6121) در جریان امور قرار دادن

6122) keep in touch with me
6123) با من درتماس باش.

6124) Keep it to yourself
6125) پیش خودت بمونه

6126) Keep jealous eyes away, because the good
6127) پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان

6128) keep me updated
6129) من رو در جریان کارات بذار

6130) keep on
6131) ادامه دادن

6132) keep one's ear to the ground
6133) گوش به زنگ بودن

6134) keep one's eye on the ball
6135) حواس خود را جمع کردن

6136) keep ones hand in
6137) مهارت خود را در کاری حفظ کردن

6138) Keep out of this
6139) تو دخالت نکن

6140) keep some thing under the hat
6141) رازی را برای كسی نگه داشتن.راز داری كردن

6142) keep someone back
6143) رفوزه کردن

6144) KEEP SOMEONE POSTED
6145) در جریان گذاشتن

6146) KEEP SOMETHING UNDER ONE'S HAT
6147) راز داری كردن. بروز ندادن

6148) Keep something under your hat
6149) چیزی رو از دیگران مخفی نگه داشتن

6150) keep the change
6151) باقی مال خودت

See all the idioms through link below

بقیه اصطلاحات را از طریق لینک زیر ببینید.

All the idioms:

همه ی اصطلاحات:

6102) Just wanna be your lover
6103) فقط می خوام كه معشوق تو باشم

6104) ke a drowned rat
6105) مثل موش اب کشیده

6106) keep
6107) مواظب باش-ادامه دادن

6108) keep a civil tonge in your head
6109) حرف دهانت را بفهم

6110) keep a record of
6111) ثبت کردن

6112) keep abreast of
6113) به روز بودن، از آخرین تحولات نسبت به چیزی خبر داشتن.

6114) Keep accounts
6115) حساب داری

6116) Keep an eye open on something
6117) مراقب چیزی بودن

6118) Keep back
6119) جلو نیا

6120) Keep in the picture
6121) در جریان امور قرار دادن

6122) keep in touch with me
6123) با من درتماس باش.

6124) Keep it to yourself
6125) پیش خودت بمونه

6126) Keep jealous eyes away, because the good
6127) پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان

6128) keep me updated
6129) من رو در جریان کارات بذار

6130) keep on
6131) ادامه دادن

6132) keep one's ear to the ground
6133) گوش به زنگ بودن

6134) keep one's eye on the ball
6135) حواس خود را جمع کردن

6136) keep ones hand in
6137) مهارت خود را در کاری حفظ کردن

6138) Keep out of this
6139) تو دخالت نکن

6140) keep some thing under the hat
6141) رازی را برای كسی نگه داشتن.راز داری كردن

6142) keep someone back
6143) رفوزه کردن

6144) KEEP SOMEONE POSTED
6145) در جریان گذاشتن

6146) KEEP SOMETHING UNDER ONE'S HAT
6147) راز داری كردن. بروز ندادن

6148) Keep something under your hat
6149) چیزی رو از دیگران مخفی نگه داشتن

6150) keep the change
6151) باقی مال خودت

 

6052) I’ll take out your eyes
6053) چشمتو در میارم

6054) I’m all ears
6055) سرتا پا گوشم

6056) I’m not in a good mood.
6057) حال و حوصله ندارم

6058) I’m really sorry
6059) واقعاً متاسفم

6060) Jack of all trade
6061) همه کاره

6062) Jack of all trades and master of none
6063) همه کاره و هیچكاره

6064) Jelly fish
6065) آدم بی اراده

6066) Jerry built
6067) بساز بفروش

6068) Jet
6069) جت

6070) jettison
6071) از شر چیزی خلاص شدن، بیرون افکندن

6072) John Q Public
6073) مردم عادی آمریکا، شهروندان آمریکائی

6074) join stock company
6075) شرکت تضامنی

6076) Join up
6077) به خدمت سربازی رفتن

6078) jump down my throat
6079) سرزنش کردن

6080) Jump down someone's throat
6081) از دست کسی عصبانی شدن

6082) JUMP OUT OF ONE'S SKIN
6083) از ترس زهره ترك شدن. از ترس قالب تهی كردن

6084) Jump out of the frying pan
6085) از چاله درآمدن و در چاه افتادن

6086) Jump out of the frying pan and into the fire
6087) از چاله در امدن و به چاه افتادن

6088) jump the gun
6089) زودتر از وقت شروع کردن ، قبل از موعد کاری را انجام دادن ، عجله کردن

6090) just
6091) فقط-همین الان

6092) just a moment please.
6093) لطفاً یك لحظه صبر كنید

6094) Just bunk it
6095) فلنگو ببند

6096) just threaten
6097) فقط تنبیه کردن

6098) Just waiting for the chance to begin
6099) فقط در انتظار فرصتی برای آغاز

6100) Just wanna be the one
6101) فقط می خوام تنها (یكی ) باشم

6002) It's you and me against the world
6003) من و تو دور از این دنیا

6004) It`s a big bell
6005) این یه اخطاره

6006) its
6007) مال ان

6008) its as A B C
6009) خیلی راحته مثل آب خوردن

6010) Its between to our ears
6011) بین خودمون باشه ( بین خودمون بمونه )

6012) its not aconomical
6013) مقرون به صرفه نیست

6014) its out of fashion
6015) از مد افتاده

6016) its over for him
6017) آب از سرش گذشته

6018) its rotten to the core
6019) اب از سرچشمه گل آلود است

6020) it’s all down to luck
6021) ان همش به خاطر شانسه

6022) It’s hit my head
6023) زده به سرم

6024) It’s my treat
6025) نوبت منه (كه حساب كنم)

6026) It’s no use trying to talk to him
6027) صحبت کردن با اون فایده ای نداره

6028) It’s not that difficult
6029) به اون سختی که فکر می کنی نیست

6030) It’s on me
6031) اون با من (مثلا هزینه ناهار با من)

6032) It’s over my head
6033) فراتر از فهم منه

6034) It’s raining dogs here
6035) اینجا سگ ساروانه

6036) it’s shining like the sun
6037) هم‌چون خورشید می‌درخشد

6038) It’s very kind of you
6039) این نظر لطف شماست

6040) Ivory Coast
6041) ساحل عاج.

6042) I’d like
6043) من می خواهم

6044) I’ll be damned
6045) باورم نمیشه

6046) I’ll eat your liver
6047) جیگرتو بخورم

6048) I’ll get it done
6049) دارم تمومش می کنم

6050) I’ll make you one with the wall
6051) با دیوار یکیت می کنم

6901) My heart bleeds for you
6902) جگرم برات کباب میشه

6903) My house is in an absolute mass
6904) واقعا خانه ام شلوغ است

6905) My incision is oozing pus
6906) زخم محل عملم (برش) ترشحات چركی دارد.

6907) My incision is swollen
6908) زخم محل عملم (برش) متورم است.

6909) My job is done
6910) کارم تمومه

6911) my job is on the line
6912) شغلم در خطر است .

6913) My leg has gone to sleep
6914) پام خواب رفته.

6915) My leg has sprained
6916) پایم رگ به رگ شده است.

6917) My life has taken a 180 degree turn for the better
6918) زندگی من 180درجه بهتر شده است

6919) My lips are sealed
6920) دهانم خیلی محکمه.

6921) My memory fails me
6922) حافظه ام یاری نمی کند

6923) My memory keeps wondering
6924) حواس من دائما پرت می شود

6925) My mind got distracted for a second
6926) یک لحظه حواسم پرت شد

6927) my mom bagged on me for coming home late last night
6928) دیشب مادرم بخاطر این که دیر اومدم خونه بهم توپید

6929) My mother makes me go bed early every firday.
6930) مادر من مرا وادار می كند كه هر جمعه زود به رختخواب بروم

6931) my new green book.
6932) کتاب سبز جدیدم

6933) My new sleeve, eat rice
6934) آستین نو بخور پلو

6935) my old friends
6936) دوستان قدیمی من

6937) My patience is running out
6938) صبرم داره تموم میشه

6939) My room is cleaned every Friday.
6940) اتاق من هر جمعه تمیز می شود

6941) my shoes pinch
6942) کفش پاهام را می زند..

6943) My skin is itching
6944) تنم خارش دارد.

6945) My soul reached my lips
6946) جونم به لبم رسید

6947) My stomach became a kabob
6948) دلم کباب شد

6949) My stomach burned for her
6950) دلم براش سوخت