تبلیغات
I Love Learning - مناجات با خدا به زبان انگلیسی به همراه معنی فارسی
تاریخ:سه شنبه 1 شهریور 1390-04:22 ب.ظ

نویسنده :GreenBoy Me

مناجات با خدا به زبان انگلیسی به همراه معنی فارسی

 
I can see the beauty all around me.
There are those whose world is always dark

I am Thankful...
I can walk.
There are those who have never taken their first step.

The rest of it is in the link below.

بقیه این مناجات در لینک زیر است

 
I can see the beauty all around me.
There are those whose world is always dark

I am Thankful...
I can walk.
There are those who have never taken their first step.

I Am Thankful ...
My heart can be broken.
There are those who are so hardened they cannot be touched

I Am Thankful ...
For the opportunity to help others.
There are those who have not been so abundantly blessed as I.

I Am Thankful ...
I can work.
There are those who have to depend on others for even their most basic needs

I Am Thankful ...
I have been loved.
There are those f

 or whom no one has ever cared.


ترجمه ی فارسی:

خدا را سپاس
من میتوانم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم
کسانی هستند که دنیا یشان همیشه تاریک و سیاه است

خدا را سپاس
من میتوانم راه بروم ..کسانی هستند که هیچوقت نتوانسته اند. حتی یک قدم بردارند

خدا را سپاس
که دل رئوف و شکننده ای دارم
کسانی هستند که این قدر دلشان سنگ شده که هیچ محبت و
احساسی رو درک نمیکنند

خدا را سپاس
که به من این شانس رو داد که بتوانم به دیگران کمک کنم
کسانی هستند که از این نعمت و برکت وافری که به
من داده  بی بهره اند

من میتوانم کار کنم .کسانی هستند که برای رفع کوچکترین
نیازهای روزمره شان هم به دیگران محتاجند

خدا را سپاس
که کسی هست که مرا دوست دارد
کسانی هستند که بود و نبودشان برای هیچکس مهم نیست.